Zahlavi

Nákresy

Plán podlaží

Plán podlaží

Fotografie cyklotronu

The isochronous cyclotron U-120M

3D nákres (video)