Zahlavi

Lidé - Kontakty

Adresa:

Oddělení jaderné spektroskopie
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
250 68 Řež u Prahy

Telefon:
přímá linka na OJS: +420-212 241 672 
místní linka v areálu UJV: 3652

Fax:
+420-910 256 689
+420-220 941 130 (ÚJF)
+420-220 940 220 (MTZ)


E-mail: ojs@ujf.cas.cz

  

 

Vedoucí oddělení

        Jana Bielčiková
        bielcikova@ujf.cas.cz 
        tel.: +420 910 256 705,
               +420 266 173 285,
               +420 266 177 224  

     
 

Zástupce vedoucí

        Pavel Tlustý
        tlusty@ujf.cas.cz 
        tel.: +420 212 241 684

     
 

Sekretářka

         Ilona Hrdá
         hrda@ujf.cas.cz 
         tel.: +420 212 241 672 

Část skupiny Ultrarelativistických těžkých iontů OJS sídlí v Praze na adrese:

Na Truhlářce 39/64
180 86 Praha 8

E-mail: jana.bielcikova@ujf.cas.cz

Telefon: +420 266 177 224

Možnosti dopravy do pražského pracoviště:

  • tramvají do stanice Bulovka, poté asi 5 minut chůze areálem nemocnice Bulovka
  • autobusem do stanice Vychovatelna (zastávka na znamení), poté asi 3 minuty chůze

IČO ÚJF: 61389005 (od 1.1.1995)
DIČ ÚJF: CZ61389005 (k 1.2.2003 je ÚJF AV ČR plátcem DPH)

 

Oddělení jaderné spektroskopie