Zahlavi

Technical and Economic Administration

Head Jana Svobodová
Assistant Kateřina Nováková
Finance, budget and technical
evidence unit
Jana Svobodová
Logistic unit Martin Kocvelda
Technical and operational unit Zbyněk Johanis