Zahlavi

BEER

Difraktometr BEER (Beamline for European Material Engineering Research) je určen především pro výzkum a vývoj pokročilých materiálů. Díky svým unikátním vlastnostem se stane předním světovým nástrojem pro vědu o materiálech a inženýrské aplikace. Stavba materiálového difraktometru BEER je společným projektem českých a německých in-kind příspěvků do ESS.

V rámci experimentálních zařízení ESS je tento nástroj unikátní svým potenciálním využitím v průmyslových aplikacích. Umožní vývoj pokročilých materiálů, jejichž jedinečných vlastností je zpravidla dosaženo složitou technologií výroby. Současně umožní ověřit vlastnosti takto vyvinutých materiálů, včetně jejich životnosti a chování v simulovaných provozních podmínkách (provádění experimentů in-situ a in-operando). Patří sem studie fázových transformací, zbytkových napětí a vývoje textur, studie chování mikrostruktury materiálů v průmyslově významných termomechanických podmínkách a časových měřítcích.

Termomechanické testování in-situ

Deformační mechanismy a mikrostrukturu v pokročilých slitinách Mg či TiAl je třeba lépe pochopit, aby mohly být zlepšeny jejich požadované vlastnosti.

Vývoj mikrostruktury

Současné studium struktury, mikronapětí a precipitace v pokročilých materiálech.

Zátěžové plošiny a pece

Jednoosé a dvouosé zatížení + odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám.

Analýza zbytkového napětí

Mapy rozložení zbytkového napětí pro posouzení použitelnosti a odolnosti materiálů ve velkých součástkách za provozních podmínek.

Gleeble

Fyzikální simulátor zpracování materiálů se schopností velmi rychlého ohřívání a deformace, kování, tavení.

Experimenty se svařováním

Testy svařování vyvolaného třením a svařování laserovým paprskem.

 

 eu-msmt