Zahlavi

Novinky projektu

09. 12. 2020
Nehledě na pandemii nemoci Covid-19 pokračovalo letos v Technologickém Institutu Karlsruhe (KIT) dlouhodobé měření spektra beta tritia. ...
23. 09. 2020
Ve středu 16. září 2020 dorazil do řežského areálu ÚJF AV ČR kamion s prvními jedenácti bednami součástek AMS urychlovače Milea pro projekt RAMSES. Zbývajících devět beden pak dorazilo dalším kamionem o den později.
26. 06. 2020
Oddělení jaderných reakcí ÚJF AV ČR se zapojilo do návrhu projektu RADNEXT, koordinovaného švýcarským CERN. Projekt je součástí rámcového programu Horizon 2020 (H2020) INFRAIA-02-2020.
10. 02. 2020
Applied Nuclear Physics Conference (ANPC) vydala svůj již druhý informační cirkulář. Konference ANPC 2020, připravovaná sekcí jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS) a ÚJF jako hlavním organizátorem, proběhne od 13. do 18. ...
26. 11. 2019
Laboratoř neutronové fyziky, součást infrastruktury CANAM, úspěšně završila účast v projektu SINE2020. Mimo jiné přesahem do průmyslové sféry, které nabízela a nabízí svá zařízení k výzkumným aktivitám ve sféře aplikací a inovací.
17. 10. 2019
Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR 2019 získal projekt, na němž se v letech 2016-2018 podíleli vědci z Laboratoře Tandetronu (LT), součásti infrastruktury CANAM. ...
30. 09. 2019
Infrastruktura CANAM byla představena na prestižním workshopu SLOPOS (15th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques & Applications (SLOPOS-15), uspořádaném MFF UK v Praze (zejména oddělením nízkoteplotní fyziky a skupinou ...
23. 09. 2019
ÚJF AV ČR je hlavním organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020, která se bude konat v Praze od 13. do 18. září 2020. ...
13. 02. 2017
Setkání Vědeckého poradního výboru (SAC) projektu CANAM (Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod) proběhlo od 9. do 10. února 2017 v pražské Vile Lanna.