Zahlavi

Archiv konferencí

15th International Workshop on Targetry and Target Chemistry

Oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. je spolu s Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung, Helmholz-Zentrum Rossendorf organizátorem mezinárodní konference 15th Workshop on Targetry and Target Chemistry, která proběhla ve dnech 18.–21. srpna 2014 v Praze v hotelu Diplomat.