Zahlavi

Oddělení teoretické fyziky

RNDr. Imrich Zborovský, CSc.

 
RNDr. Imrich Zborovský, CSc. Group:   Theoretical subnuclear physics
 
Phone:   +420 266 173 262
Fax:   +420 220 940 165
E-mail:   zborovsky@ujf.cas.cz