Zahlavi

Vedení ÚJF

Ředitel Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
e-mail: svoboda@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147
   
Zástupce ředitele prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
email: mackova@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147
   
Vědecký tajemník RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
e-mail: wagner@ujf.cas.cz
tel.: 212 241 682