Zahlavi

The European Spallation Source ESS - An Opportunity for Czech Organisations and Companies

13. 09. 2013

Workshop The European Spallation Source ESS - An Opportunity for Czech Organisations and Companies” se koná dne 18. září ve Vile Lanna v Praze.

Projekt výstavby evropského spalačního zdroje neutronů ESS ve švédském Lundu s plánovaným rozpočtem 1.8 miliardy EUR dnes představuje bezesporu největší budovanou výzkumnou infrastrukturu v Evropě. Tato infrastruktura nabídne velké možnosti budoucím uživatelům experimentálních neutronových metod z vědecké a výzkumné sféry, ale i průmyslovým subjektům zaměřeným na vývoj a inovace. Budování této infrastruktury navíc představuje  mimořádnou příležitost uplatnění pro české firmy, zejména v oblastech strojírenství, přístrojové, laboratorní, měřící a výpočetní techniky. Touto příležitostí je nejenom zapojení do výstavby českého experimentálního zařízení, které plánujeme u budoucího zdroje neutronů instalovat, ale i zapojení do všech výběrových řízení při budování celé infrastruktury.

Cílem workshopu je poskytnout zájemcům z vědecké i komerční sféry informace o aktuálním stavu výstavby ESS, o projektu českého experimentálního zařízení a o připravovaných  výběrových řízeních ESS.

Program ke stažení