Zahlavi

Datování Libereckého kodexu

10. 12. 2018

Radiouhlíková laboratoř začala s datováním podkladové tkaniny tzv. „Libereckého kodexu“.

„Liberecký kodex“ patří mezi unikátní předměty v českých muzejních sbírkách. Jedná se pravděpodobně o novodobé falzum mayského kodexu, které mohlo vzniknout ve 20. letech 20. století. Řada badatelů se však domnívá, že nosné destičky z vláken agáve potažené štukem ze směsi křídy a dextrinu jsou mnohem starší a pocházejí z poloviny 15. století. Kresby a kalendářní data na většině z nich jsou však nesmyslná. Jako autor těchto fantaskních kreseb byl označen známý rytec a falzifikátor Genaro Lopéz. Na šesti stranách leporela však byla rozluštěna mayská dataz dvacetidenního cyklu, která jsou jedinečná a správná a vzbuzují tak jistou naději, že část dokumentu opravdu pochází z poloviny 15. století.

Ing. Ivo Světlík, Ph.D. a Natálie Megisová ve spolupráci s Mgr. Petrou Šťovíčkovou a dalšími kolegy ze Severočeského muzea v Liberci 10. 12. 2018 provedli odběr podkladových vláken kodexu. Vzorek nyní bude podroben analýze a jeho stáří určeno pomocí radiouhlíkové datovací metody.

Stanovení vhodné části pro odběr vzorku

Stanovení vhodné části pro odběr vzorku

Ivo Světlík, Natálie Megisová a Petra Šťovíčková diskutují nad o nejvhodnějším místě pro odběr vzorku.
Natálie Megisová odebírá vzorek pro datování

Natálie Megisová odebírá vzorek pro datování