Zahlavi

Zemřel jeden z prvních ředitelů ÚJF Dr. Jan Urbanec

09. 04. 2020

Dne 31. března 2020 odešel skoro přesně čtyři měsíce před svými 96. narozeninami Dr. Jan Urbanec. Oslavil by je 30. července. Až do poslední chvíle byl přes závažné zrakové postižení stále v poměrně dobré kondici.

Jan Urbanec pracoval v Ústavu jaderné fyziky už od jeho počátků ještě v Hostivaři. Vedle prof. Čestmíra Šimáně byl hlavním budovatelem celého výzkumného komplexu v Řeži, což vzhledem k jeho skromné povaze není zřejmě všeobecně známo. Později se uplatnil jako významný vědec v neutronové fyzice, kde byl (zejména v SÚJV Dubna) vysoce hodnocen.

Velkou křivdou a nespravedlností bylo, že v době normalizace byl zbaven funkce ředitele a posléze, stejně jako dlouhá řada jiných skvělých pracovníků, byl z ústavu vyhozen. Nicméně díky svým širokým znalostem a schopnostem se i poté dokázal uplatnit v řadě jiných zcela odlišných oborů a pracoval prakticky až do svých devadesáti let. Odešel tak jeden z posledních zakladatelů našeho ústavu, jehož jméno bude natrvalo spojeno s jeho počátky.