Zahlavi

Zdroj plynného kryptonu z ÚJF je již v Karlsruhe

23. 03. 2020

Pracovníku ÚJF Mgr. Drahoši Vénosovi, CSc. se i v současné složité situaci podařilo dodat do německého Karlsruhe nový silný zdroj plynného 83mKr, vytvořený v ÚJF. Tento zdroj je nezbytný pro třetí šedesátidenní měření hmotnosti neutrina v experimentu KATRIN, které začalo před několika dny v Technologickém ústavu v Karlsruhe (KIT).

Mateřské rubidium 83Rb, z něhož radioaktivní izotop kryptonu 83mKr vzniká, má poločas rozpadu 86 dní. Izotop je v KATRIN v plynné formě používán místo tritia k ověřování celého systému i samotného tritiového zdroje, kromě toho zde slouží i jako pevný zdroj s vysokou stabilitou energie elektronů pro monitorovací spektrometr.

Dnes začíná další plenární zasedání experimentu KATRIN, poprvé přenášené jako videokonference.

(Fota: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů AV ČR)

katrin-lebeda

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., vedoucí radiochemické laboratoře ÚJF, kde se ozářený terč pro KATRIN zpracovává