Zahlavi

XLII. Dny radiační ochrany proběhnou online

05. 11. 2021

Od 8. do 12. listopadu 2021 proběhnou již XLII. Dny radiační ochrany (DRO). Každoroční setkání českých a slovenských odborníků, zástupců státní správy a firem, pracujících v oblasti radiační ochrany, se letos koná v online podobě.

Akce pokrývá širokou škálu odborných témat a novinek z oblastí jaderné energetiky, vyřazování a zpracování odpadů, biologických účinků ionizujícího záření a jejich zdravotních dopadů, radiologické fyziky, přírodního ozáření, detekce, metrologie a legislativy. Přednášet zde bude řada českých a slovenských, ale i dalších zahraničních odborníků: z autorů zvaných přednášek jmenujme alespoň Marii Zankl ze skupiny WG6 sdružení EURADOS a Helmholz Zentrum München, nebo Tsvetana Dacheva z Bulharské akademie věd, špičkového odborníka na radiační ochranu v kosmu.

Konferenci organizuje Ústav jaderné fyziky AV ČR (zastoupený zejména Oddělením dozimetrie záření) ve spolupráci s Ústavom vied o zemi Slovenskej Akadémie vied, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT v Praze, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Českou společností ochrany před zářením a Státním ústavem radiační ochrany. Generálním sponzorem konference je projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), spolufinancovaný MŠMT a Evropskými strukturálními a investičními fondy EU.

Vybraným přednáškám konference bude věnováno i zvláštní číslo časopisu Radiation Protection Dosimetry. Pro studenty a mladé vědecké pracovníky do 35 let je zároveň vyhlášena soutěž o nejlepší jimi přednesenou přednášku tohoto ročníku. Součástí konference bude i společenský program v online podobě, který zahrne mj. interaktivní koncert souboru Musica Florea.

Odborný program a další informace o konferenci můžete najít zde.