Zahlavi

Vzácná návštěva: ÚJF uvítal 25. září předsedkyni AV ČR Evu Zažímalovou

30. 09. 2020

Ústav jaderné fyziky AV ČR navštívila 25. září 2020 předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. V centru její pozornosti byla zejména nová AMS laboratoř.

Paní předsedkyně si v doprovodu ředitele ÚJF AV ČR Petra Lukáše, zástupce ředitele Ondřeje Svobody, místopředsedkyně rady ÚJF Jany Bielčíkové a vedoucího vědeckého pracovníka projektu RAMSES Jana Kučery prohlédla nově vybudované prostory budoucí AMS laboratoře v komplexu našich urychlovačů – včetně čistých prostor pro speciální účely a sálu, do kterého jen před několika dny přibyly bedny se součástmi AMS urychlovače Milea pro projekt RAMSES.

 Předsedkyně Eva Zažímalová v sále laboratoře AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zasedací místnosti ÚJF ji poté Petr Lukáš formou promítnuté prezentace i v přátelské diskusi seznámil s novinkami v ústavu od poslední návštěvy paní předsedkyně před dvěma lety. 

Ředitel ÚJF Petr Lukáš hovoří s předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou a vedoucím vědecným pracovníkem projektu RAMSES Janem Kučerou o tomto projektu, v pozadí bedna se součástmi urychlovače Milea