Zahlavi

Výsledky soutěže o cenu ÚJF za rok 2019 vyhlášeny

09. 12. 2019

V úterý 3. prosince proběhla ve zcela zaplněné zasedací místnosti ÚJF dvouhodinová minikonference s autorskými prezentacemi sedmi prací a souborů prací našich vědeckých pracovníků, přihlášených do soutěže o letošní cenu ÚJF AV ČR.

Protože všechny práce i jejich prezentace byly velmi kvalitní, grémium soutěže (ve složení: Jiří Adam, Jana Bielčiková, Jan Dobeš, Jiří Mizera, Ondřej Ploc a Ivo Tomandl) mezi nimi vybralo až po těžkém rozhodování. Nakonec byly uděleny dvě první a dvě třetí ceny.

První cenu obdrželi:

Jan Borovička se spoluautory za soubor tří prací, zaměřených na akumulaci kovů v houbách.

Dalibor Skoupil a Petr Bydžovský za dvě práce zaměřené na teoretický popis elektro- a fotoprodukce mezonu K+ a hyperonu lambda.

Třetí cenu obdrželi:

Jaroslava Hrtánková, Albert Feijoo, Martin Schafer a jejich spoluautoři za soubor čtyř prací v oblasti teoretického popisu interakce mezonů a baryonů a hyperjaderné fyziky.

Filip Křížek, Světlana Kušpilová a jejich spoluautoři za soubor čtyř prací věnovaných radiačním testům komponent křemíkového dráhového detektoru pro experiment ALICE v laboratoři CERN.

Vedení ÚJF AV ČR i grémium soutěže děkují všem zúčastněným a gratulují oceněným, všem pak přejí dostatek kvalitních publikací v dalších letech.