Zahlavi

Výběrové řízení na místo ředitele ÚJF AV ČR s uzávěrkou 21. ledna 2022

10. 12. 2021

Rada Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (dále ÚJF) vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚJF. 

Předpokládané funkční období je pětileté s nástupem 1. června 2022 a koncem 31. května 2027. Další informace najdete zde.