Zahlavi

Vít Kučera obdržel cenu za nejlepší letošní Ph.D. práci experimentu ALICE

03. 08. 2017

Cenu experimentu ALICE za nejlepší Ph.D. práci v roce 2017 obdržel náš kolega Vít Kučera.Experiment ALICE využívá největší urychlovač LHC v laboratoři CERN. Ten je zaměřen hlavně na studium velmi horké a husté hmoty vznikající při srážkách jader olova na tomto urychlovači. Studuje však produkci částic, které vznikají při těchto srážkách, ale i při srážkách protonu. Práce Vítka Kučery byla zaměřena na studium podivných částic ve výtryscích vznikajících při těchto srážkách právě s využitím systému detektoru ALICE.

Práce byla vypracována v našem ústavu pod vedením kolegyně Jany Bielčikové. Samotné PhD studium pak probíhalo společně na MFF UK v Praze a Štrasburské univerzitě. Samotnou práci lze najít zde. Její úspěšná obhajoba proběhla v listopadu 2016. Slavnostní předání ocenění za nejlepší práci experimentu ALICE v roce 2017 proběhlo v laboratoři CERN v červenci 2017.


Slavnostní předávání ceny za nejlepší doktorskou práci experimentu ALICE. Zleva dr. Federico Antinory (mluvčí experimentu ALICE), prof. Barbara Erazmus (předsedkyně výboru pro nejlepší doktorskou práci), Michael Andreas Winn a Vít Kučera (držitelé ceny experimentu ALICE za rok 2017) a prof. John Harris (předseda kolaboračního výboru ALICE).