Zahlavi

Velice úspěšný Týden vědy a techniky 2016

14. 11. 2016

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR se rozvinul v největší vědecký festival v České republice. Motto letošního ročníku, který je již šestnáctým, je „Za hranice neznámého“. Odstartoval dne 1. listopadu a skončil v neděli 13. listopadu 2016. Vzhledem k velkému počtu akcí trvá nyní i přes zachování tradičního názvu dva týdny.

Akce zájemcům nabídla přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival oslovuje studenty středních škol, pro které jsou připraveny především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní a doprovodné programy jsou pak určeny na širokou veřejnost. Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR. Oficiální stránky tohoto festivalu vědy.

Našim hlavním příspěvkem je:

Den otevřených dveří v Řeži

Kromě nás se do akce zapojují i další organizace v řežském areálu: Ústav anorganické chemie AV ČR, ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež. Tři dny patřily školám a jeden den široké veřejnosti. Jako každý rok jsme bohužel nemohli uspokojit všechny zájemce, protože to nedovolují bezpečnostní předpisy ani kapacity vybraných pracovišť. Nakonec se v Řeži vystřídalo 177 studentů a 230 lidí z řad široké veřejnosti. Počtem nad čtyři stovky účastníků dne otevřených dveří tak patříme mezi nejmasovější letošní akce AV ČR.

Vybírat si bylo možno ze dvou okruhů, každý tvořila tři pracoviště. První okruh obsahoval náš tandetron a nový cyklotron, tedy pracoviště dvou urychlovačů. Tady měla prezentace tři části. Nejdříve obecné informace o tom, jak a k čemu urychlovače jsou, jak funguje zařízení, které návštěvníci viděli a co umí. Potom si mohli hosté zvolit: fundovanější, vědecké vysvětlení spojené s detailní obhlídkou Tandetronu nebo populárně-naučnou exkurzi do světa pokusů s vakuem. Obojí mělo velký úspěch (hlavně peří stejně těžké jako kámen, zamrazování vody varem nebo oblíbené nafukující se maršmelouny). Nakonec se všichni seznámili s našim nových cyklotronem. Druhým stanovištěm byl výzkumný reaktor LR-0 na CVŘ. Začínalo se na velíně s charakteristikou projektů realizovaných na tomto pracovišti a základním výkladem o tom, co je to reaktor. Pokračovalo se v reaktorové hale a přímo nad reaktorem. Po předvedení palivových kazet byla prohlídka reaktoru uzavřena stručným vhledem do problematiky reaktorů IV. generace. Třetí zastavení bylo v laboratořích Ústavu anorganické chemie, kde prezentovali „czech borane story“, tedy příběh boranů a jejich využití v technologiích, elektronice a v budoucnu i v lékařství. Tato pasáž asi vzbudila nejvíce pozornosti, protože se hovořilo o HIV a rakovině. Samozřejmě nechyběl hořící plamen nebo ukázka světélkující (fluorescenční) schopnosti boranu.

 

Druhý okruh obsahoval demonstraci vodíkového projektu a prohlídku výměníkové stanice. Zájemci, kteří si takové zařízení, umožňující osamostatnění od vnější elektrické sítě, chtěli i koupit, zatím neuspěli, ale zájem by byl. Centrum výzkumu Řež do okruhu zařadilo výzkumný reaktor LVR-15. Začínalo se u kontrolních rámů výkladem o fungování reaktoru a potom se všichni přesunuli do modernizovaného digitálního velínu. Reaktor je jedno z mála míst, kde můžete vidět Čerenkovovo záření. Bylo možné navštívit horké komory a vyzkoušet si manipulátory. Ústav anorganické chemie v tomto okruhu pozval zájemce na snad nejvzdálenější pracoviště v údolí, mikroskopii (budova až za čističkou). Tady se menší skupiny seznámily s tím, jak se zkoumané materiály nejdříve změní v preparáty vhodné pro elektronickou mikroskopii a potom si prohlédly dvě mikroskopová pracoviště. Byl i malý kvíz, protože poznat 1000x zvětšené křídlo mouchy nebo lidský vlas, není zase až tak snadné, ale je to krásné (hlavně ta moucha).

Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky

Standardně se účastníme přednášek pro Týden vědy, které probíhají v budově Akademie věd na Národní. Letos tam přednášelo pět kolegů a jejich přednášky patřily k těm hojně navštíveným.