Zahlavi

Veletrh vědy 2018 opět naším úspěchem

25. 06. 2018

Již potřetí jsme se stánkem ÚJF zúčastnili Veletrhu vědy, popularizační akce pořádané Akademií věd ČR v rámci projektu Otevřená věda. Proběhl od čtvrtka 7. do soboty 9. června ve dvou halách veletržního areálu PVA EXPO v pražských Letňanech. Stánek připravovali již od středečního odpoledne Vladimír Semián a Miroslav Dočkal s Martinou Lužovou, která na Veletrh dorazila s kufry přímo ze své stáže v ruské Dubně, a díky pomoci Jaroslava Laufky, který zajistil odvoz nás i materiálu. Náš stánek byl opět poměrně malý, ale o to větší byl chvílemi počet zájemců před ním. Protože to nebylo poprvé, pořadatelé s tím počítali a nechali před stánkem dostatek volného prostoru, což se ukázalo jako velmi prozíravé.

Osvědčená tradice i novinky

V některých okamžicích na našem stánku probíhaly i čtyři prezentace zároveň: Vladimír Wagner vysvětloval souvislosti jaderné fyziky a práci ústavu, Vladimír Semián “hrál vakuové divadlo“, Jakub Šlegl či Martina Lužová z ODZ předváděli „uranové bludiště“ a Miroslav Dočkal 3D virtuální realitu letu stratosférického balonu Fík 3. Nezastavilo nás ani stupňující se odpolední horko, které klimatizace haly nestačila dokonale uchladit. Ve čtvrtek nám pomohli s 3D VR prezentací návštěvníkům rovněž její spoluautoři: žáci 9. třídy školy v Žamberku Barbora Cabalková, Zdeňka Kalousová, Štěpán Beran a jejich učitel Jiří Hovorka, s nimiž na letech balónů Fík spolupracujeme. Na vedlejším monitoru zároveň běžel dokument z přípravy letu.

S prezentací 3D virtuální reality ze záběrů letu balonu Fík 3 nám pomohli její spolutvůrci, žáci 9. třídy žamberské ZŠ.

Největší zájem stejně jako loni budil technik Laboratoře Tandetronu Vladimír Semián, který zde opět „hrál vakuové divadlo“, tedy ukazoval experimenty s vývěvou a další výbavou, umožňující předvádět vlastnosti vakua. Celou výbavu nám opět zapůjčil jeden z našich dodavatelů, společnost Pfeiffer. Zkušený prezentátor V. Semián přizpůsoboval výklad věku a znalostem návštěvníků, takže si všichni přišli na své: při nafukování holicí pěny, a kousků maršmelounu nebo u varu vody ve vakuu při pokojové teplotě až do zmrznutí, ale i při demonstraci tzv. magdeburských polokoulí pomocí přísavek, které se po vytlačení vzduchu mezi nimi vždy dvě děti proti sobě snažily odtrhnout od sebe (menší děti zavěšené na spojených polokoulích V. Semián i zvedal do výšky). Letos jsme měli dokonce reálné makety magdeburských polokoulí s průměrem 20 cm, které se snažila u našeho stánku místo osmi párů koní podvakráte roztrhnout osmice silných mužů. Stejně jako kdysi v Magdeburku i u nás nakonec zvítězilo vakuum.


Vladimír Semián z Laboratoře Tandetronu opět hrál „vakuové divadlo“

Na velkoplošné obrazovce ve stánku běžela propagační videa o našich urychlovačích a historii ústavu, novinkou oproti loňsku byly tři postery: o ústavu jako celku a o nových urychlovačích (Tandetronu 4130 a cyklotronu TR-24), které doplňoval starší poster o historii ústavu a anglický poster o oddělení dozimetrie záření. Nové bylo rovněž vydání naší brožury Cesta k jádru věci, které vyšlo v edici „Věda kolem nás“ nakladatelství Academia a které jsme rozdávali hlubším zájemcům o práci ústavu. Na veletrhu jsme byli přítomni ještě jedním způsobem. Nedaleko našeho stánku probíhala stejně jako při loňském ročníku virtuální prohlídka našich zařízení na reaktoru LVR-15. Letos ovšem v hravější a akční formě, zároveň s prohlídkou tokamaku COMPASS, pracujícího v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

K pocitu vznášení se v gondole balonu 30 km nad povrchem Země stačily sluchátka a vypůjčené brýle s mobilem Samsung

Návštěvníci ze školek i z ústavů

Ve čtvrtek a pátek šlo zejména o žáky základních a studenty středních i vysokých škol – včetně celých tříd – v sobotu přibyly rodiny s dětmi, často i předškolními. Někteří žáci a studenti překvapili poměrně hlubokými znalostmi problematiky a možná je časem uvidíme i v našich řadách. Odhadem se u našeho stánku zastavily a sledovaly pokusy i výklad stovky návštěvníků veletrhu. Samozřejmě jsme také využili příležitosti a navzájem se na stáncích navštěvovali s kolegy z dalších ústavů AV ČR.

Jakub Šlegl z oddělení dozimetrie záření prováděl „uranovým bludištěm“

Ten, kdo Veletrh vědy navštívil, nelitoval – zajímavý program si připravili i kolegové z jiných ústavů, někteří z nich v rámci doprovodného přednáškového bloku, zčásti moderovaného Václavem Moravcem. Bližší informace o akci najdete na webové adrese http://www.veletrhvedy.cz.