Zahlavi

ÚJF organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020

23. 09. 2019

ÚJF AV ČR  je hlavním organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020, která se bude konat v Praze od 13. do 18. září 2020. Máme tu čest, že divize jaderné fyziky Evropské fyzikální společnosti vybrala právě náš ústav, aby uvedl nově vzniklou konferenci, jejímž úkolem je představit širokou škálu aplikací jaderné fyziky v oborech materiálového výzkumu, lékařství, kosmických technologií, technologií pro nové zdroje a uchovávání energie i pro studium a konzervaci předmětů kulturního dědictví.

Svou účast již potvrdila řada světových odborníků, kteří přednesou plenární a zvané přednášky v pěti různých přednášových sekcích a dvou posterových sekcích. Součástí konference bude také prezentace firem, které vyvíjejí instrumentaci v oblastech aplikací jaderné fyziky ve výše zmíněných oborech.

Všechny kolegy srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

Podrobnější informace ke konferenci (v anglickém jazyce)