Zahlavi

ÚJF má nový patent

15. 01. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví ČR udělil 31. října 2018 patent vynálezu, přihlášenému pod názvem Způsob určování druhu ionizujícího záření a zapojení k provádění tohoto způsobu. Vynález byl zveřejněn 12. prosince 2018 v patentovém Věstníku č. 50/2018.

Většina miniaturních detektorů ionizujícího záření dnes používá PIN diodu zapojenou v závěrném směru s vysokým záporným předpětím o velikosti desítek až stovek voltů. Toto zapojení neumožňuje dobře rozlišit druh dopadajícího ionizujícího záření a tedy ani jeho kvalitativní účinky. Náš vynález umožňuje rozlišit ionizující záření tvořené kladnými ionty, například alfa částice nebo protony, od fotonů, například gama fotonů, a umožní tak konstrukci přístrojů provádějících dozimetrii záření ve směsných polích.

Majitelem patentu je ÚJF AV ČR a jeho původci jsou tři naši zaměstnanci: Ing. Pavel Krist, Ph.D., Ing. Martin Kákona a Ing. Václav Štěpán, Ph.D. Vynález byl zveřejněn 12. prosince 2018 v patentovém Věstníku č. 50/2018.