Zahlavi

ÚJF AV ČR a Eckert & Ziegler spolupracují na zářiči alfa pro léčbu nádorů

13. 05. 2022

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel s německou firmou Eckert & Ziegler AG dohodu o spolupráci na výrobě aktinia-225 pro terapii nádorových onemocnění.

Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě aktinia-225 (225Ac), izotopu, který je účinnou složkou léčiv onkologických onemocnění. Firma naopak získá exkluzivní přístup k výrobní kapacitě pilotní jednotky, která bude v následujících dvou letech vybudována v Řeži, a bude sdílet práva na celý proces přípravy a výroby 225Ac ve velkém měřítku.

Výchozím materiálem pro vyráběný izotop budou zásoby radia-226, které německá firma nashromáždila během několikaleté recyklace starých ozařovačů používaných v medicíně.

Aktinium-225 má mimořádný potenciál v terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. To umožňuje přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz, aniž by docházelo k významnému poškození okolní zdravé tkáně.

V současné době se radiofarmaka na bázi 225Ac testují v řadě klinických aplikací včetně karcinomu prostaty, tlustého střeva a konečníku, a leukémie. V následujících deseti letech se očekává exponenciální nárůst poptávky po tomto radionuklidu.

K zahájení této spolupráce vydala Akademie věd ČR s ÚJF AV ČR společnou tiskovou zprávu, kterou v plném znění najdete zde. Zprávu společnosti Eckert & Ziegler v angličtině najdete zde.

Foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR