Zahlavi

Studentské práce středoškoláků 2014

08. 06. 2014

V rámci projektu „Otevřená věda“ vypracovalo v našem ústavu svůj studentský projekt už několik středoškoláků. Naposledy zjišťoval Tomáš Herman z Gymnázia Brno Řečkovice pravděpodobnosti neutronových reakcí na yttriu jako svou maturitní práci. A také jsme připravili fotokomiks o jednom jeho pracovním dnu.

 

 

Můj pracovní den na stáži Otevřené vědy (fotokomiks)

Tomáš Herman a Vladimír Wagner

(fotili Jan Tichy Photography, © SSČ AV ČR, v. v. i., Ondřej Svoboda a Tomáš Herman)

 1) Tak jsem zase přijel do Řeže, abych pracoval na své maturitní práci, kterou jsem dělal v rámci programu Otevřená věda:

2) Samotná měření probíhají v spektrometrické laboratoři, kde se pracuje s radioaktivními vzorky. Jedná se o oddělené místnosti označené jako kontrolované pásmo a musí se tu dodržovat přísná pravidla. Já jsem zde mohl pracovat jen pod dohledem a také vybaven dozimetrem a dalšími ochrannými pomůckami:

3) Nejdříve je tedy třeba si obléci plášť:

4) Pak je potřeba si vzít dozimetr:

5) V místnosti laboratoře je řada detektorů záření gama, které se využívají k určení energie fotonů tohoto záření. Jejich nejnápadnější částí je velká Dewarova nádoba, ve které je tekutý dusík. Polovodičový detektor, který jsem používal, musí totiž být chlazen na velmi nízkou teplotu:

6) Já jsem nejvíce používal detektor, který byl umístěn v stínícím boxu s velmi tlustými stěnami. Naše vzorky měly totiž velmi nízkou radioaktivitu, a tak bylo potřeba odstínit přirozené radioaktivní pozadí:

7) Takže box otevřeme:

8) Vzorky se po ozáření dopravuji do laboratoře v olověných kontejnerech a jsou na přechodnou dobu v době svého proměřování umístěny za stínící olovo:

9) Pinzetou se vzorek přenese na detektor:

10) Vzorky yttria jsou zabalené, takže se ještě podívejme na to, jak vypadají před tím, než se skryjí v obalu:

11) A teď už šup s nimi na detektor do správně vybrané pozice, a můžeme začít měřit:

12) Elektrický signál produkovaný v detektoru, který nese informaci o energii fotonu gama, je třeba zesílit a zpracovat. K tomu slouží speciální elektronika:

13) Výsledná naměřená data se ukládají ve formě spektra do počítače a je možné je zobrazit třeba na displeji:

14) Soubory se získanými spektry pro všechna měření je pak možné si zkopírovat do svého notebooku a zpracovat v klidu třeba i doma. Napřed je však třeba měřící místnost opustit …:

15) … ale před tím ještě zkontrolovat, zda si na oděvu neodnáším nějakou kontaminaci, pomocí dozimetrického zařízení s Geiger-Mullerovými trubicemi, který je před východem z kontrolovaného pásma a měří povrchovou kontaminaci:

A když takových dní absolvuji více a pak i kopu dalšího času při zpracování spekter, analýze výsledků a přemýšlení, tak mohu napsat práci, kterou si můžete přečíst zde. Po úspěšné maturitě začnu po prázdninách studovat na FJFI ČVUT v Praze.