Zahlavi

Stavba nové laboratoře AMS v ÚJF pokračuje

30. 04. 2019

Na jaře letošního roku byly v rámci projektu RAMSES („Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“, tj. AMS), financovaného z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zahájeny stavební práce na objektu 231 pro novou laboratoř AMS.

DJI_0049

Po zapuštění mikropilotů do země pro základy stavby byly vytvořeny železobetonové základové patky po obou stranách objektu a vztyčena část ocelové konstrukce budovy.

DJI_0058

Přiložené fotografie a video ukazují postup náročné montáže první části ocelového skeletu budovy z poloviny dubna 2019.