Zahlavi

Spektrometr KATRIN oficiálně zahajuje měření

15. 06. 2018

V německém Technologickém ústavu Karlsruhe (KIT) oficiálně zahajuje v pondělí 11. června 2018 měření spektrometr KATRIN (The KArlsruhe TRItium Neutrino experiment).

Jeho cílem je změření klidové hmotnosti elementární částice – neutrina, která je podle objevu neutrinových oscilací nenulová. Na projektu se podílí i ÚJF: skupina elektronové spektroskopie z oddělení jaderné spektroskopie ÚJF se účastnila již zakládání projektu a ve spolupráci s odděleními radiofarmak a urychlovačů ÚJF vyvinula dva typy radioaktivních zdrojů monoenergetických elektronů.

Akci můžete sledovat zde: vlastní zahájení (Inauguration Session, 11:00-12:30), vystoupení nositelů Nobelovy za objev neutrinových oscilací T. Kajity a A. McDonalda, mluvčích KATRIN C. Weinheimera a G. Drexlina a také jednoho z významných předchůdců měřeni hmotnosti neutrina H. Robertsona (Symposium, 14:00-16:00).

O dalších pokrocích projektu i příspěvcích vědců z ÚJF k němu vás budeme průběžně informovat.

O změření hmotnosti neutrina usiluje již třetí generace experimentálních fyziků, KATRIN má vést k desetinásobnému zvýšení citlivosti měření, k tomu je určen zde postavený dosud největší elektronový spektrometr s plynným zdrojem molekulárního tritia – celé zařízení má délku 70 m. K dosažení plné citlivosti bude KATRIN potřebovat pět let měření.