Zahlavi

Slavnostní přednáška Ondřeje Lebedy o radiofarmacích bude 4. dubna v Knihovně AV ČR

02. 04. 2022

V rámci cyklu slavnostních přednášek Akademie věd ČR Špičkový výzkum ve veřejném zájmu proběhne v pondělí 4. dubna v 16 hodin v Knihovně AV ČR na Národní třídě v Praze přednáška Ondřeje Lebedy, vedoucího oddělení radiofarmak ÚJF AV ČR, pod názvem Podivuhodný svět radionuklidů: od fyziky k medicíně.

Přednáškový ceremoniál zahájí úvodním slovem předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. O. Lebeda se v přednášce bude věnovat zejména aplikacím radionuklidů v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, zároveň ovšem posluchače provede i historickým vývojem našich znalostí o radionuklidech od přelomu 19. a 20. století. Přednášku bude možné sledovat i online na webu České televize zde a na Youtube kanálu Akademie věd ČR zde

Prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. je uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu a vývoje radiofarmak. Věnuje se například měření excitačních funkcí jaderných reakcí a přípravě radionuklidů pro radiofarmaka a fyzikální výzkum. Svou prací se rovněž významně podílí na úspěších mezinárodního projektu KATRIN, usilujícího o stanovení klidové hmotnosti neutrina. Je autorem a spoluautorem více než sedmi desítek prací v impaktovaných časopisech.

Foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR