Zahlavi

Seminář o projektu RAMSES pro pracovníky ÚJF

03. 12. 2019

Představení projektu RAMSES dalším pracovníkům ÚJF AV ČR bylo náplní ústavního semináře, který proběhl 28. listopadu v 10.00 v zasedací místnosti ÚJF v Řeži.

Třem desítkám účastníků, kteří zcela naplnili místnost, prof. Jan Kučera během hodinového semináře podal úvodní informace o projektu RAMSES, blíže představil čtyři klíčové aktivity projektu, jeho hlavní časové mezníky, a shrnul současný stav projektu.

Otázky z pléna se týkaly jak technických, tak ekonomických otázek projektu, včetně dlouhodobé udržitelnosti činnosti laboratoře AMS po ukončení projektu RAMSES.