Zahlavi

Regionální porada experimentu STAR

10. 06. 2013

Čtvrtek 13. 6 až sobota 15.6.2013 v Praze. V polovině června se v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (v Břehové ulici č. 7 posluchárna B114) uskuteční regionální porada experimentu STAR.

Pomocí stejnojmeného detektoru (Solenoidal Tracket AT RHIC) studuje zhruba 600 vědců  z 12 zemí světa vlastnosti nové fáze jaderné hmoty - silně interagujícího plazmatu kvarků a gluonů (sQGP) - vznikající ve srážkách ultrarelativistických jader na urychlovači RHIC v BNL v USA.  Zasedání se kromě studentů a vědců ze spolupořádajících  institucí (FJFI ČVUT, ÚJF AVČR, v.v.i. a Varšavské technické university) zúčastní i vědci ze dvou amerických národních laboratoří (BNL, LBNL), ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, Rusko a několika dalších amerických a evropských institucí.

Pro širší vědeckou veřejnost jsou určeny dvě přednášky, které budou předneseny ve čtvrtek 13. 6. 2013 dopoledne.  Jedna z nich bude věnována vlastnostem fázového přechodu sQGP na hadrony.  Druhá se zabývá fyzikálním programem experimentu STAR na připravovaném urychlovacím systému EIC.