Zahlavi

Projekt kosmické sondy LVICE² úspěšně prošel revizí ESA

14. 02. 2023

Měsíční sondu Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer (LVICE²) s vlastním pohonem vyvíjí české konsorcium pod vedením společnosti esc Aerospace. Na vývoji vědeckých přístrojů pro sondu se podílí řada akademických institucí, naše Oddělení dozimetrie záření (ODZ) ÚJF AV ČR pro ni připravuje přístroje měřící ionizující záření.

Cílem mise je získat vědecká data o turbulencích v plazmatu slunečního větru, o kosmické radiaci a o koncentracích meziplanetárního prachu v okolí Měsíce, a pomoci vytyčit cestu pro další mise na Měsíc. Při měření ionizujícího záření budou využity dva přístroje: nový hybridní detektor radiace PARDAL2 (PArticle Radiation Detector At Lunar orbit and Lagrange), který ODZ vyvíjí spolu s FJFI ČVUT v Praze a zmíněnou společností esc Aerospace, a kompaktní detektor radiace SPACEDOS, který již byl při vesmírných misích používán.

Úspěšnou komplexní revizí ze strany Evropské kosmické agentury (ESA) zakončil projekt LVICE² fázi A, v níž byla ověřena realizovatelnost mise a schváleny požadavky na její technické provedení. LVICE² tak vstupuje do fáze B1 s rozpracováním návrhů jednotlivých přístrojů na sondě a rozhraní mezi nimi. V červnu roku 2023 pak projekt projde další revizí ze strany ESA, na jejímž základě panel odborníků nominovaný Ministerstvem dopravy ČR rozhodne o dalším pokračování mise. Pokud výroba této sondy dostane „zelenou“, měla by být vypuštěna na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2027.

Podle původního návrhu měla být sonda vyrobena ve standardu Cubesat, nabízejícím modulární řešení pro malé družice, a vážit asi 20 kg. Vzhledem k množství vědeckých přístrojů a dalším požadavkům mise však bylo nutné navrhnout vlastní konstrukci sondy. Plánovaná sonda se nyní velikostí blíží k pračce a po natankování palivem bude její hmotnost zhruba 120 kg.

Přípravu projektu sondy financuje Ministerstvo dopravy ČR v rámci programu tzv. ambiciózních projektů. Tento program si klade za cíl posílit roli českého kosmického průmyslu ve světovém měřítku a zvýšit věhlas české vědy na poli kosmického bádání.

Detailnější informace o misi LVICE² najdete v tiskové zprávě společnosti esc Aerospace zde a na stránkách mise zde