Zahlavi

Program jednotné databáze měření kosmického záření v letadlech

30. 04. 2016

ESA (Evropská kosmická kancelář) prostřednictvím programu SOCIS podpoří projekt EDNA (European Dosimetry Network aboard Aircraft) pracovníků Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Projekt je zaměřený na vytvoření jednotné evropské databáze měřeni kosmického záření na palubách letadel. Studenti doktorských programů se mohou přihlásit k řešení projektů SOCIS a během letních měsíců si mohou programováním přilepšit 4000€ za úspěšně vyřešené úkoly.