Zahlavi

Přes půlstoletí české aktivační analýzy

29. 10. 2018

Při příležitosti letošního 50. výročí založení časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry požádala jeho redakce o referát do speciálního čísla vybrané přispěvatele, mezi nimi i našeho pracovníka Jana Kučeru. Jeho příspěvek „Activation analysis in Czechoslovakia and in the Czech Republic: more than 50 years of activities“ je již dostupný on-line (viz: https://doi.org/10.1007/s10967-018-6257-7).

Z článku je zřejmé, že pracovníci našeho ústavu i dřívějšího Ústavu jaderného výzkumu ČSAV významnou měrou přispěli k metodickému výzkumu a aplikacím této skupiny citlivých analytických metod (neutronová aktivační analýza, fotonová aktivační analýza a promptní gama aktivační analýza) na teritoriu dřívějšího Československa.