Zahlavi

Pohled do doby vzniku ústavu

18. 05. 2015

V letošním roce slaví náš ústav šedesáté výročí založení. Jedním z projektů, které v této souvislosti probíhají, je sběr historických fotografií a jejich převod do elektronické verze. Skenování je prováděno v co nejlepším rozlišení, aby se fotografie v budoucnu daly co nejlépe využít, ale pro prezentaci na internetu jsou pořizovány přeškálované varianty, aby nebyly příliš velké.

V následujících měsících si některé ze získaných fotografií dovolíme představit. Jako první to bude série snímků pořízených jako dokumentace průběhu výstavby. Fotografie byly pořízeny Lubomírem Říhou jako dokumentace průběhu výstavby. První série z počátků stavby byla pořízena většinou 12. ledna 1956 a pak postupně v průběhu celého tohoto roku. Série s konečnějším vzhledem budov byla většinou pořízena stejným fotografem 12. února 1960. Stavbu prováděl Ingstav Brno a stavbyvedoucími byli ing. Zb. Fiedler a ing. Chytka.

Vladimír Wagner

 


Není to popisovaný bagr, ale přesto si dovolím citovat z knihy profesora Šimáněho „Život mezi atomy“: „Proto se pokračovalo v hledání (místa pro nový ústav) dále podél toku Vltavy. První širší nezastavěný břeh směrem od Prahy se nacházel právě v místech dnešního ústavu u Řeže. Nezastavěný byl proto, že na něm byly vyhnívací jímky pro kaly, které sem vyvážela pražská čistící stanice. Pozemek však této organizaci nikdy nebyl oficiálně přidělen a byl tedy volný. Již první zastavovací studie ukázala, že by na něm bylo možno umístit všechny předpokládané objekty ústavu a že vyhovuje i ostatním podmínkám. Terasa nad Vltavou dávala i možnost dalšího územního rozvoje. O tento pozemek proto požádal jménem Vládního výboru náměstek Neumann a pozemek byl budoucímu ústavu přidělen. Teprve v tomto okamžiku si pražské čistírny uvědomily, že by o něj mohly přijít a kupodivu jejich žádosti bylo také vyhověno. Ústav získal staveniště jen tím, že jsem požádal svého vedoucího investiční výstavby, aby opatřil bagr a nechal do kalových polí zarýt. Ústav získal tedy pozemek jakýmsi právem prvního.“


Lávka přes Vltavu neexistovala, takže od trati fungoval pontonový most.


Díra pro základy je dokončena a je možné začít budovat.


I takto vypadaly práce na staveništi.


Budovy začaly pomalu růst …


Tak tady už to vyrostlo …


A tady také …


A pohled už blízký tomu známému, chybí hlavně vzrostlé stromy