Zahlavi

Oslava 60. výročí vzniku Ústavu jaderné fyziky AV ČR

16. 11. 2015

Dne 2. listopadu 2015 jsme se společně s kolegy z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT setkali v Betlémské kapli, abychom oslavili 60. výročí založení obou institucí a také začátku intenzivního rozvoje jaderných oborů v Československu. Při této příležitosti proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady FJFI a Rady ÚJF.

Po slavnostních projevech pana rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., pana děkana FJFI ČVUT prof. Ing. Igora Jexe DrSc. a pana ředitele ÚJF AV ČR Ing. Petra Lukáše CSc. předal pan místopředseda AV ČR RNDr. Jan Šafanda CSc. čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky kolegovi Ing. Janu Štursovi.

Medaile se uděluje vědcům a dalším odborníkům za mimořádné aktivity v oblasti organizování vědy a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje. V případě kolegy Jana Štursy byla medaile udělena za jeho podíl na instalaci nového cyklotronu TR-24 a příkladnou péči o náš dlouhodobě skvěle fungující cyklotron U120M.

Poté došlo k předání medailí ČVUT a FJFI, z nichž čtyři obdrželi i naši kolegové: Ing. Marie Davídková Ph.D., prof. RNDr. Pavel Exner DrSc., doc. Michal Šumbera CSc. DSc. a RNDr. Vladimír Wagner CSc. Odpoledne pak probíhala setkávání, diskuze a povídání na FJFI v Břehové ulici. Pro přiblížení atmosféry dopolední slavnosti se můžete podívat na několik vybraných fotografií.


Na závěr úvodní ceremonie přichází rektor Českého vysokého učení technického v Praze.


Projev ředitele našeho ústavu.


Místopředseda Akademie věd České republiky uvádí předání medaile AV ČR. Laudatio u této ceny pro Ing. Jana Štursu pak přednesl promotor.


Náš kolega Jan Štursa dostává medaili od místopředsedy AV ČR.


Jedna z oceněných medailí FJFI ČVUT byla i naše kolegyně Marie Davídková. Medaili jí předal děkan FJFI ČVUT a poblahopřál ji i rektor ČVUT.


Naši ocenění s ředitelem našeho ústavu.