Zahlavi

Orion letí k Měsíci s detektory kosmického záření z ÚJF

21. 11. 2022

Na cestu k Měsíci odstartovala 16. listopadu 2022 z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě kosmická loď Orion v misi Artemis I. Na palubě Orionu jsou v rámci experimentu DLR MARE i fantomy (figuríny) Helga a Zohar. Ty jsou vybaveny mimo jiné detektory měřícími kosmické záření, vyvinutými Oddělením dozimetrie záření (ODZ) Ústavu jaderné fyziky AV ČR. 

Matroshka AstroRad Radiation Experiment (MARE) je prvním velkým experimentem, měřícím účinky radiační expozice na ženské tělo za oběžnou dráhou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Koordinátorem MARE je Německé centrum pro letectví a kosmonautiku (DLR). Hlavními partnery projektu jsou Izraelská vesmírná agentura ISA, izraelská společnost StemRad, která vyvinula ochrannou vestu AstroRad, společnost Lockheed Martin a vesmírná agentura NASA. Kromě nás se na MARE podílejí i univerzity a výzkumné ústavy z Rakouska, Belgie, Polska, Maďarska, Řecka, Švýcarska, Japonska a USA.

Figuríny dvojčat jsou vyrobeny z materiálů napodobujících kosti a měkké tkáně dospělých žen, aby bylo možné měřit dávku od kosmického záření v citlivých orgánech. Každý fantom se skládá z 38 řezů s integrovanými senzory. Zohar bude mít na sobě ochrannou vestu AstroRad, testovanou během letu, zatímco Helga poletí nechráněná.

Připomeňme, že ženy mají obecně vyšší riziko vzniku rakoviny než muži. Jedním z rizikových faktorů je právě kosmické záření, které je ve vesmíru mnohonásobně vyšší než na Zemi – například na Měsíci zhruba 800krát. Je proto klíčové stanovit přesně radiační zátěž a vyvinout ochranná opatření pro posádky budoucích dlouhodobých misí.

Vizualizace: DLR