Zahlavi

OJR ÚJF v projektu RADNEXT v CERNu

26. 06. 2020

Oddělení jaderných reakcí ÚJF AV ČR se zapojilo do návrhu projektu RADNEXT, koordinovaného švýcarským CERN. Projekt je součástí rámcového programu Horizon 2020 (H2020) INFRAIA-02-2020. 

Akronym RADNEXT je zkratkou anglického názvu Sítě radiačních zařízení pro hledání výsledků pro průmysl a výzkum. Cílem projektu je vytvořit síť zařízení a související metodiku ozařování, reagující na rostoucí potřebu ozařování elektronických součástek a systémů; a rovněž nacházet vhodné kombinace různých metod ozařování a simulací pro optimalizaci radiační odolnosti systémů, se zaměřením na hodnocení souvisejících rizik.

ÚJF jako partnerská infrastruktura projektu zpřístupní v mezinárodní nabídce své neutronové generátory a další zařízení na cyklotronech TR-24 a U-120 M, pracující v laboratoři LC&FNG, která je součástí naší infrastruktury CANAM.

ÚJF se v projektu RADNEXT bude podílet na obou pracovních balíčcích WP (work package) části Nadnárodní přístup (Transnational Access): balíčku WP09/TA1 Ozařování neutrony, muony a složenými spalačními zdroji, a balíčku WP10/TA2 Ozařování svazky protonů a těžkými ionty. V ČR jsou součástí projektu pouze dvě infrastruktury, vedle ÚJF ještě ELI Beams v Dolních Břežanech. Pro podrobnější informace v angličtině kontaktujte prosím přímo koodinátory projektu RADNEXT na adrese radnext-proposal-coordination@cern.ch.