Zahlavi

Nový radioteleskop Talíř 01 na jihu Čech přijme i signály z dozimetru SPACEDOS

24. 09. 2020

Na Svákovské hvězdárně u Soběslavi byl 9. září 2020 v 19 hodin 19 minut startem rakety symbolicky zahájen provoz radioteleskopu Talíř 01. Jde o astronomický přístroj s největší odraznou plochou v Jihočeském kraji. 

Radioteleskop bude sloužit k výzkumu kosmického počasí a meteorů. Přístroj je určen v prvé řadě pro pozorování ionizačních stop meteorů, ale jeho prvním úkolem bude příjem dat z dozimetru SPACEDOS. Tento dozimetr, vyvinutý oddělením dozimetrie záření (ODZ) Ústavu jaderné fyziky, je jedním z několika přístrojů umístěných na družici Socrat-R, která v současné době obíhá kolem Země. Data z něj budou využita i v projektu CRREAT, zabývajícím se vysokoenergetickými jevy v atmosféře Země a výzkumem kosmického záření na zemském povrchu, v atmosféře a na nízkých orbitách Země.  

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili vzácní hosté: mimo jiné předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků Alena Šolcová, předseda Českého spolku horologického Petr Král, za Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti pak hvězdář Miloš Tichý, za Hvězdárnu prof. Fr. Nušla v Jindřichově Hradci Jan Štrobl a za Hvězdárnu Fr. Pešty v Sezimově Ústí Petr Bartoš. Svákovskou hvězdárnu samotnou zastupoval Martin Kákona z ODZ ÚJF a projektu CRREAT, předseda Jihočeské pobočky České astronomické společnosti.

Radioteleskop pokřtil vedoucí Skupiny astrofyziky vysokých energií Astronomického ústavu (AsÚ) AV ČR Martin Jelínek. Zprovoznění radioteleskopu bylo možné i díky podpoře z programu Strategie AV21 Vesmír pro lidstvo. 

Radioteleskop Talíř 01 v plné kráse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie ze slavnostního zahájení najdete na https://www.zonerama.com/bucinsky/Album/6559237.

Událost byla pokryta i mediálně, například na https://www.jcted.cz/radioteleskop-na-svakovske-hvezdarne-jiz-prijima-udaje-o-kosmickem-pocasi-bude-pozorovat-letavice/.