Zahlavi

Neutrinový experiment KATRIN završuje úspěšný rok 2020 a pokračuje

09. 12. 2020

Nehledě na pandemii nemoci Covid-19 pokračovalo letos v Technologickém Institutu Karlsruhe (KIT) dlouhodobé měření spektra beta tritia. Jeho cílem je prozkoumat modelově nezávislým způsobem klidovou hmotnost neutrina s dosud nedosaženou citlivostí 0,2 eV. Na experimentu KATRIN se významně podílí i ÚJF AV ČR.

V roce 2020 probíhala měření celkem 193 dní, z nichž 48 dní bylo věnováno ověřování a kalibraci aparatury pomocí radioaktivního plynného zdroje monoenergetických elektronů 83mKr, který jsme vyvinuli. Jeho mateřský izotop 83Rb byl vyroben ozářením na cyklotronu Centra urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM) ÚJF.

Letos se nám zároveň podařilo obsadit i všechny dohodnuté směny v řídícím středisku KATRIN.