Zahlavi

Návštěva premiéra Andreje Babiše v ÚJF AV ČR

08. 04. 2019

V pátek 5. dubna 2019 navštívil premiér Andrej Babiš areál výzkumných ústavů v Řeži. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., navštívil nové pracoviště urychlovače cyklotron TR-24 a seznámil se s jeho využitím v oblasti energetického výzkumu a hledání nových perspektivních radiofarmak.

V ÚJF byl pro cyklotron TR-24 vyvinut v současné době nejvýkonnější zdroj rychlých neutronů simulujících pole ITER, který umožňuje testovat diagnostické komponenty pro pokročilé energetické jaderné technologie. Velmi intenzivní toky neutronů jsou totiž produkovány u štěpných i fúzních reaktorů, výzkum na neutronovém zdroji tak pomáhá například hledat cestu k budoucí termojaderné elektrárně.

andrej_babis_v_ujf_2Premiér Andrej Babiš naslouchá výkladu vedoucího Oddělení urychlovačů ÚJF Jana Štursy

Radionuklidy vyráběné na urychlovačích jsou využívány nejen k diagnostice, ale také k léčení nádorových onemocnění. Aktuálně se v ÚJF pracuje na přípravě germania-68. To slouží jako zdroj gallia-68, které se používá zejména k citlivé diagnostice karcinomu prostaty pomocí molekuly PSMA. Stejná molekula značená radioaktivním aktiniem je perspektivním terapeutikem.

Premiér si v doprovodu místopředsedů Rady pro výzkum, vývoj a inovace doc. Karla Havlíčka a PhDr. Pavla Barana prohlédl samotný cyklotron TR-24 a nové radiochemické laboratoře, zaměřené na výzkum nových radiofarmak.

andrej_babis_v_ujfÚvodní foto (zleva): vedoucí Oddělení radiofarmak Ondřej Lebeda, premiér ČR Andrej Babiš, místopředseda RVVI Karel Havlíček a ředitel ÚJF AV ČR Petr Lukáš