Zahlavi

Náš Van de Graaffův urychlovač vystaven v Národním technickém muzeu

02. 04. 2013

V úterý 26. března 2013 proběhla slavnostní vernisáž instalace Van de Graaffova urychlovače, který přes půl století sloužil našim kolegům. I přes některé problémy bylo jeho využití hlavně v oblasti materiálového výzkumu pomocí jaderných metod velmi intenzivní. Jedná se o jediné takové zařízení, které bylo vyrobeno v tehdejším Československu. Urychlovač byl postaven koncem padesátých let 20. století na základě plánů získaných ve Francii za velkého přispění nedávno zesnulého profesora Čestmíra Šimáněho (vzpomínka na něj je zde). Dodávka zařízení byla realizována převážně tehdejšími Škodovými závody v Plzni. Pracovní napětí, které se pomocí použitého Van de Graaffova generátoru dosahovalo, bylo až 3,5 milionů voltů.

Instalace urychlovače v Národním technickém muzeu je také splněním přání pana profesora Šimáněho. Kromě předsedy Akademie věd ČR a ředitele našeho ústavu se vernisáže zúčastnila řada kolegů, kteří umožnili úspěšnou a plodnou éru využívání tohoto přístroje. Přístroj je vystaven ve 2. foyeru Národního technického muzea. Instalace je velmi zdařilá.

Zároveň by měl být v budoucnu vystavován i malý funkční Van de Graaffův generátor, na kterém by si návštěvníci mohou prostudovat a ověřit jeho funkci. Zatím ještě není k dispozici a pro účely zahájení byl krátkodobě zapůjčen plzeňskou Techmánií. V následující galerii je několik obrázků z vernisáže.

Předseda Akademie věd ČR a náš pan ředitel u spodní části Van de Graaffova urychlovače.

Úvodní slovo pronesl před instalací Van de Graaffova urychlovače generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Vernisáž měla i svou kulturní vložku.

Vystoupení ředitele ÚJF AV ČR Petra Lukáše.

Malý funkční Van de Graaffův generátor …

… a demonstrace jeho funkce na naší kolegyni.

Pohled z patra dolů na instalaci vnitřní části našeho Van de Graaffova urychlovače.

Vernisáže se zúčastnili i kolegové, kteří s urychlovačem prožili velkou část svého života …

… a je vidět, že se jim instalace opravdu líbila. (zleva M. Čihák, J. Novotný a V. Hnatowitz).

Pohled na instalaci zdola nahoru.

Doprovodné vitríny obsahují řadu zajímavých dokumentů spojených s urychlovačem, jeho fungováním i konstrukcí.

Na protokolu z roku 1968, který je ve vitrině zobrazené na předchozím snímku, je podpis kolegy Staníčka, který pracoval na urychlovačích od roku 1951 a stál u zrodu našeho Van de Graaffa. Na tomto snímku je nalevo v družném rozhovoru s kolegou Semiánem, který nyní pracuje na tandetronu, který Van de Graaffa nahradil.

Fotografie pořídil Ondřej Lukáš