Zahlavi

NFS má první rozpadové spektrum (i díky vědcům z ČR)

16. 12. 2019

Díky týmu GANIL a jeho spolupracovníkům z ČR bylo v noci 11. prosince získáno první rozpadové spektrum (počty částic versus E-gamma) s využitím tzv. „Fast rabbit“ systémů z prvního předběžného testu v NFS pomocí srážky 33 MeV protonového svazku s terčem z přírodní mědi.

Tým urychlovače LINAC následně přerušil 13. prosince jeho provoz, aby mohl zahájit pomalé vypínání. LINAC začne opět pracovat v květnu příštího roku, po třech měsících pravidelné kontroly zařízení a po jednom měsíci chlazení, nutného pro dosažení nezbytné stability tlaku helia.