Zahlavi

Mikrotron určil materiál pravěkého náramku

21. 03. 2018

Urychlovač Mikrotron MT-25 na detašovaném pracovišti ÚJF v karlínském tunelu v Praze pomohl pracovníkovi Muzea Karlovy Vary odpovědět na otázku, zda je nalezený náramek z pozdní doby bronzové z kůry stromu nebo z kůže. Náramek, umístěný v depozitáři zmíněného muzea, pochází z hradiště v katastru Karlových Varů-Drahovic.

Náramek byl zkoumán metodou fotonové aktivační analýzy (PAA), jejíž výhodou je nedestruktivnost – předmět se zkoumá celý, není třeba z něj odebírat vzorky a není při zkoumání nijak poškozen – i vyšší citlivost než u chemických metod. Pro odlišení kůry od kůže byl využit obsah dusíku: kůže jej obsahuje díky obsahu aminokyselin (bílkovin) v řádově větší koncetraci. Pro srovnání posloužil vzorek kůry stromu třešně a průmyslově zpracované kůže. Materiál pravěkého náramku byl podle PAA chemicky velmi čistý.

Zjištěná koncentrace řádově odpovídala obsahu dusíku v kůře, oproti jeho zhruba dvacetinásobné koncentraci v kůži.

Více informací najdete v tomto článku.

Autorem fotografie je Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary.