Zahlavi

Letadlo vybavené unikátními přístroji pro detekci kosmického záření absolvovalo výzkumný let nad Českem

Mon Dec 11 16:35:00 CET 2017

Tým Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR uskutečnil dne 29. listopadu 2017 mezinárodní experiment, sledující vliv kosmického záření v letecké přepravě. Čeští odborníci společně s kolegy z devíti zemí srovnávali přímo za letu metody a přístroje používané k měření tohoto záření.

Výsledky přispějí k vývoji co nejpřesnějšího standardizovaného dozimetru, který bude využíván i na palubách komerčních letadel, a budou zdrojem cenných poznatků pro další rozvoj bezpečnosti letecké dopravy. 

Tiskovou zprávu k experimentu najdete zde.