Zahlavi

Letadlo vybavené unikátními přístroji pro detekci kosmického záření absolvovalo výzkumný let nad Českem

11. 12. 2017

Tým Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR uskutečnil dne 29. listopadu 2017 mezinárodní experiment, sledující vliv kosmického záření v letecké přepravě. Čeští odborníci společně s kolegy z devíti zemí srovnávali přímo za letu metody a přístroje používané k měření tohoto záření.

Výsledky přispějí k vývoji co nejpřesnějšího standardizovaného dozimetru, který bude využíván i na palubách komerčních letadel, a budou zdrojem cenných poznatků pro další rozvoj bezpečnosti letecké dopravy. 

Tiskovou zprávu k experimentu najdete zde.