Zahlavi

Laboratoř CRL datovala dřevo schrány relikvie z milevského kláštera

23. 12. 2020

Laboratoř CRL, provozovaná ÚJF AV ČR a Archeologickým ústavem AV ČR Praha, datovala úlomky modřínového a dubového dřeva, nedávno nalezené spolu se zlatou destičkou a částí železného hřebu se zlatým křížkem v tajné chodbě milevského kláštera.

Výsledek datování dubového dřeva a další okolnosti nálezu vedly archeology k závěru, že zmíněný železný hřeb byl ve středověku pravděpodobně považován za relikvii pocházející z Kristova kříže, a ukryt zřejmě v 15. století těsně před vyrabováním kláštera husitskými vojsky.

Zatímco modřínové dřevo pochází z období mezi roky 1290 až 1394, tmavší dubové, které mohlo tvořit součást schrány relikviáře, datovala CRL do let 338-416. Dosud ovšem nebylo možné odebrat vzorek přímo z části spojené se zlatou destičkou s vytepaným křížem a písmeny IR (pravděpodobně iniciálami pro „Iesus Rex“), která zřejmě tvořila víko schrány. Jistotu o stáří materiálu schrány tedy získáme až po podrobném nedestruktivním výzkumu v budoucnu.

Náklady na analýzu potenciálně zajímavých výzkumných vzorků čerpala CRL z projektu RAMSES. Pro analýzu 14C byla použita metoda založená na urychlovačové hmotnostní spektrometrii (AMS), vlastní měření bylo uskutečněno v maďarské AMS laboratoři ústavu ATOMKI HAS v Debrecíně. Po dokončení AMS laboratoře v řežském areálu ÚJF AV ČR v rámci projektu RAMSES budou tato měření moci probíhat již i u nás.

Podrobnosti o nálezu lze najít na stránkách www.milevskyrelikviar.cz.

Událost vzbudila značnou pozornost médií, například zde a zde

Foto: mARTin Frouz, www.milevskyrelikviar.cz