Zahlavi

LINAC urychlil první protonový svazek

29. 11. 2019

Počátkem července 2019 vydal francouzský Úřad pro jadernou bezpečnost povolení k provozu laboratoře SPIRAL-2. Bylo tak možné zahájit uvádění lineárního urychlovače LINAC do provozu. K prvnímu vyslání svazku v rámci NFS ještě zbývalo hodně času, ale toto povolení bylo důležitým krokem.

V noci 27. listopadu 2019 dosáhl LINAC svého jmenovitého napětí a urychlil protonový svazek na hodnotu 33 MeV, na níž byl konstruován. Separátor jednotlivých impulzů byl otestován úspěšně, jak je vidět na přiloženém obrázku: červená křivka označuje svazek se zapnutým burst-selektorem.

První protonový svazek s nízkou intenzitou bude poslán do NFS Faraday Cup za týden. Pokud vše půjde podle plánu, ozařovací stanice a pneumatický přenosový systém, na jejichž vývoji se podíleli i pracovníci ÚJF, budou moci být použity pro první test.