Zahlavi

LINAC detekoval první neutrony

09. 12. 2019

Již 5. prosince 2019 byly v zařízení NFS, jehož hlavní částí je urychlovač LINAC, detekovány první neutrony. První 33 MeV protonový svazek s nízkou intenzitou byl vyslán do NFS Faraday Cupu, pulzující s frekvencí 500 kHz díky separátoru rychlých svazků. 

Neutrony byly zaznamenány detektorem využívajícím kapalinového scintilátoru EJ309, umístěného v místnosti dopadu svazku.

Připojený graf zobrazuje zachycené spektrum rozdělení neutronů a gama. Pro první test byly použity ozařovací stanice a pneumatický přenosový systém, na jejichž vývoji se podíleli pracovníci ÚJF. Začala tak dlouhá fáze uvedení urychlovače LINAC do provozu.