Zahlavi

Kvark-gluonové plazma je nejrychleji rotující kapalina

27. 08. 2017

Čeští vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. a z Českého vysokého učení technického v Praze spolu s kolegy z dalších dvanácti zemí účastnících se experimentu STAR ukázali, že kvark gluonové plazma je tekutinou s největší známou vířivostí. Práci publikoval ve svém prvním srpnovém čísle prestižní časopis Nature, který tento výsledek umístil na svou titulní stranu. Význam tohoto objevu umožní lepší pochopení vlastností vesmírné hmoty krátce po velkém třesku a tím i jejího dalšího vývoje.

Mikroskopické kapky nového stavu hmoty existující pouze při teplotách stotisíckrát vyšších nežli je teplota Slunečního jádra byly poprvé pozorovány v roce 2005 ve srážkách těžkých jader v Brookhavenské národní laboratoři v USA. Nynější měření provedená tamtéž ukazují, že plazma tvořené silně interagujícími elementárními částicemi, kvarky a gluony, má nejen prakticky nulové vnitřního tření, ale je možné jej roztočit na rychlost mnohonásobně větší nežli ty jež pozorujeme u nejsilnější tornád či u velké červené skvrny na Jupiteru. Rychlost jeho otáčení výrazně předčí i dosavadní rekord držený nanokapičkami tekutého hélia.  Podrobnější informace jsou v tiskové zprávě.