Zahlavi

Křest knihy „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“

27. 04. 2014

Dne 23. března proběhl v budově Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i. křest knihy „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“, kterou napsal kolektiv autorů pod vedením Dany Drábové a Václava Pačese.

Několik autorů bylo z ústavů Akademie věd a Vladimír Wagner pak z našeho ústavu. Kniha je pokusem o popsání energetiky a možností České republiky v této oblasti formou, která je přístupná široké veřejnosti Většina autorů se podílela na práci Nezávislé energetické komise NEK II, která vypracovala ideový záměr posledního návrhu aktualizace státní energetické koncepce a jeho konečnou podobu i oponovala. Knihu lze objednat například v internetové knihkupectví Kosmas.

Stručný pohled na to, co je energetická koncepce a jaké podmínky ovlivňuji tu českou, jsou v těchto článcích zde a zde.

 


Knihu na křtu představili Dana Drábová (SÚJB), Václav Pačes (ÚMG AV ČR),
Václav Cílek (GLÚ AV ČR) a Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR).
Zahráli Julie Svěcená a Jaroslav Svěcený. (Fotografoval J. Procházka)

 
Obálka knihy Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost,
kterou vydalo nakladatelství Novela Bohemica