Zahlavi

Konference ANPC v Praze přesunuta na září 2021

16. 09. 2020

Konference aplikované jaderné fyziky ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), odložená letos na jaře kvůli epidemii koronaviru, proběhne od 12. do 17. září 2021 v prostorách Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích. Konferenci pořádá sekce jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS), jejím hlavním organizátorem bude Ústav jaderné fyziky AV ČR.

Uzávěrka abstraktů je stanovena na 30. dubna 2021. ANPC zahájí plenární přednáškou o špičkových aplikacích jaderné fyziky Sylvie Leray (CEA), spolupředsedkyně EuNPC 2018. Během konference proběhne i slavnostní předání cen IBA-Europhysics NPD EPS, sponzorované od roku 2004 belgickou společností IBA.

Úkolem konference je představit širokou škálu aplikací jaderné fyziky v oborech materiálového výzkumu, lékařství, kosmických technologií, technologií pro nové zdroje a uchovávání energie i pro studium a konzervaci předmětů kulturního dědictví. 

Foto: FA ČVUT