Zahlavi

Konference ANPC 2021: aktualizace termínů a dotazník

30. 04. 2021

Konference o aplikované jaderné fyzice ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), která má proběhnout v Praze od 12. do 17. září 2021, aktualizovala termíny. Uzávěrka abstraktů je posunuta na 31. května, uzávěrka oznámení o přijetí abstraktu na 30. června, uzávěrka včasných registrací na 30. července.

Doufáme, že vakcíny přinesou novou naději a umožní nám opět se setkat tváří v tvář. Přesto bychom chtěli požádat budoucí účastníky konference, aby vyplnili krátký dotazník preferencí účasti na konferenci (zda preferují fyzickou účast na konferenci, on-line konferenci, nebo zda jsou pro ně přijatelné oba způsoby). Vyplnění dotazníku nám pomůže co nejlépe připravit hladký průběh konference.

ANPC je pořádána sekcí jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS), hlavním organizátorem letošního pražského ročníku je Ústav jaderné fyziky AV ČR. Další informace o ní můžete najít rovněž na sociálních sítích LinkeIn a Twitter.