Zahlavi

Kolega David Krejčiřík dostal cenu Neuron pro mladé vědce

21. 05. 2014

V minulém týdnu se podařilo dosáhnout velkého úspěchu kolegovi Davidu Krejčiříkovi. Ve středu 14. května mu byla předána prestižní Cena Neuron za rok 2014 určená pro mladé vědce do 40 let. A to v oboru matematiky.  Tato cena je každoročně udělována od roku 2010 za vynikající výsledky mladým vědcům v oborech matematika, medicína, společenské vědy (v prvních letech ekonomie), od roku 2013 také v oboru fyzika a od roku 2014 v oboru chemie.

 

Ve své práci se David Krejčiřík snaží o rigorózní matematický popis kvantových jevů, které pozorují fyzikové v mikrosvětě. Snaží se pochopit a přesně matematicky popsat spojení mezi geometrií kvantového systému s rozměry v řádu nanometrů a jeho fyzikální vlastnostmi. Třeba, jak komplikovaná geometrie trubice o průměrech v řádu nanometru ovlivňuje pohyb elektronu. Zatím se sice jedná o fundamentální výzkum v tom nejčistším slova smyslu, při kterém se řeší řada spektrálně-geometrických úloh popisujících vztah mezi geometrií prostoru, okrajovými podmínkami a kvantovými řešeními popisu systému. Nově objevené metody matematické fyziky pro popis třeba zmíněných kvantových vlnovodů by však v budoucnu mohly být velmi užitečným nástrojem i v praxi. A to v oblasti nanotechnologií, třeba v případě, kdy se velikost součástek budoucích počítačů dostane až na zmiňovanou úroveň.

Cena je významným úspěchem hlavně Davida Krejčiříka, ale také celé skupiny matematické fyziky, teoretického oddělení i našeho ústavu. Je také umožněn širokou spoluprací s kolegy na FJFI ČVUT v Praze, kde se podílí David Krejčiřík na výuce studentů a vede i studentské práce.

Podrobněji je důvod ocenění vysvětlen i s krátkým videem na stránkách nadace Neuron. Na stránkách nadace lze nalézt informaci i o dalších oceněných.